Indigo-West gaat met digitale poli strijd aan met wachtlijsten GGZ

Indigo West logo

Indigo-West is een van de eerste volledig digitale poliklinieken voor basis ggz gestart. Cliënten die zich aanmelden bij de digitale poli nemen deel aan een behandeling die voor 100% digitaal plaatsvindt. Interactie met behandelaars vindt plaats in het Karify eHealth platform via beeldbellen, e-mail en oefeningen.

Voordelen voor cliënt

De digitale behandeling biedt cliënten van Indigo-West een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van een reguliere behandeling:

  • Geen reistijd naar een behandellocatie
  • Meer regie over de behandeling
  • Toegang tot een eigen dossier in Karify met daarin het behandelplan en sessieverslagen van de behandelaar

Kortom een moderne en effectieve behandeling op de momenten dat de cliënt het nodig heeft.

Lange wachtlijsten terugdringen

Met de digitale poli hoopt Indigo-West een antwoord te vinden op een aantal urgente vraagstukken in de ggz. De inzet van moderne techniek maakt het mogelijk behandelingen effectiever in te richten en behandelduur te verkorten. Er geldt nauwelijks een wachttijd voor de digitale poli. Hierdoor verergeren klachten niet voordat een behandeling begint. Indigo hoopt zo de lange wachtlijsten in de ggz te verkorten en de kosten van zorgverlening te verlagen.

Koppeling eHealth en EPD

De digitale poli is een samenwerking tussen Indigo, Karify en het elektronisch patiëntendossier 1nP/Extenzo. Het eHealth platform Karify is technisch geïntegreerd met het Extenzo EPD zodat cliënten in één keer aangemeld zijn in zowel het EPD als de eHealth omgeving en dat zij in Karify inzage hebben in dossierinformatie zoals het intake verslag en het behandelplan.

Start online behandeling

Cliënten beginnen online met de welkomstmodule Welkom! aan de slag met Indigo. Deze eerste oefening is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de omstandigheden, klachten en persoonlijke stijl van de cliënt. Het doel van de module is het bepalen waarom de cliënt juist op dit moment uit balans is en hulp nodig heeft. Na afronding van de eerste oefening kan de cliënt contact opnemen met de behandelaar in Karify om een beeldbel intake-afspraak te maken.

Over Indigo-West

Indigo-West is een organisatie voor basis ggz in het westen van het land. De organisatie is onderdeel van de Parnassia groep en helpt mensen in de regio’s Den Haag, Rotterdam en omstreken, en Noord-Holland. Indigo voorziet in kortdurende hulp bij psychische problematiek die nog niet te ingewikkeld is.

Meer weten? Woon de presentatie over de Digitale Poli bij tijdens ons gratis eHealth event Karify Atlas!

Karify Atlas 2019 banner

Lees meer: https://www.indigowest.nl/digitalepoli