Online mindfulness bij kanker net zo effectief als face-to-face

bemind onderzoeksproject mindfulness radboudumc

Op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT) kan psychologische klachten verlichten bij mensen met kanker. Echter, patiënten ervaren soms barrières bij het participeren in face-to-face mindfulness.

Daarom onderzochten promovendi Félix Compen en Else Bisseling onder begeleiding van het Helen Dowling Instituut en Radboudumc de effectiviteit van online MBCT (eMBCT) als alternatief.

Wat bleek: de online variant was even effectief als face-to-face mindfulness in het verminderen van kankergerelateerde psychologische klachten ten opzichte van standaardzorg.

Over het BeMind onderzoek

In de studie, onderdeel van het zogenaamde BeMind project, zijn 245 mensen met diverse soorten en stadia van kanker onderzocht. De participanten hadden allen last van aan de ziekte gerelateerde angst en depressie klachten. De deelnemers zijn tijdens het onderzoek willekeurig toegewezen aan 3 types zorg:

  • standaardzorg
  • face-to-face mindfulness-therapie
  • online mindfulness therapie via Karify

 

Beide mindfulness-interventies verminderden angst voor terugkeer van kanker en piekeren, terwijl deze gelijk bleven in de groep met standaardzorg.

Meer weten?

Lees meer over het onderzoek op de website van het Helen Dowling Instituut, ggz-instituut gericht op psychologische zorg bij kanker.

Of lees het hele onderzoek in het gerenommeerde Journal of Clinical Oncology.

Online mindfulness aanbieden via Karify? Vraag de gratis module aan in de eHealth store.