GGZ-netwerk 1nP biedt cliënten inzicht én effect met Karify-portaal

1np netwerk psychologen zorg professionals geestelijke gezondheidszorg

Om informatie-uitwisseling volgens VIPP en MedMij mogelijk te maken, richten zorgorganisaties portalen of PGO’s in. Deze toepassingen moeten echter niet los gezien worden van het uiteindelijke doel: gezondheidswinst. Een organisatie die dit doel niet uit het oog verliest is Stichting 1nP, een landelijk netwerk van 600 zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg.

1nP dat onderdeel is van de Parnassia Groep loopt voorop in digitale zorg. De organisatie geeft alle volwassen cliënten bij aanmelding toegang tot een cliëntenportaal met EPD-inzage en eHealth modules via Karify.

1nP cliëntenportaal website zoek psycholoog

Op de website van 1nP kunnen bezoekers een behandelaar zoeken en inloggen in het Karify portaal.

Inzage dossier + eHealth + communicatie

Ruim een jaar na implementatie maken maar liefst 6000 1nP-cliënten gebruik van het portaal voor inzage in hun dossier en het maken van eHealth modules. Via het portaal kunnen zij bovendien communiceren met hun zorgverleners via beveiligde berichten en videobellen. Het portaal draagt bij aan herstel, door cliënten meer eigen regie te geven in de vorm van inzicht in het dossier en de inzet van behandelmodules waarmee cliënten proactief aan de slag kunnen.

EPD-informatie automatisch gedeeld met cliënt

Cliënten met een verwijsbrief zoeken en kiezen zelf een regiebehandelaar via de 1nP website. Op het moment dat zij zich aanmelden, start ook hun online cliëntreis bij 1nP in Karify. Door een slimme integratie met het elektronisch patiëntendossier Extenzo worden na de intake direct het indicatieverslag en de behandelovereenkomst via Karify automatisch gedeeld met de cliënt.

1nP zoek psycholoog online kies behandelaar

Bezoekers kiezen zelf een regiebehandelaar.

De cliëntenraad is enthousiast over het delen van behandeldata uit het EPD en heeft de organisatie geadviseerd dat standaard te activeren voor alle cliënten. In de online omgeving van 1nP kunnen cliënten direct aan de slag met een gepersonaliseerd aanbod van eHealth modules, oefeningen en beveiligde communicatie met hun behandelaar.

1nP Extenzo EPD integratie synchronisatie gebruikers

Aanmelding cliënt in EPD = aanmelding cliënt in Karify

Om bij te dragen aan efficiëntere administratie, wordt bij afmelding van de cliënt in het EPD ook automatisch de connectie tussen 1nP en de cliënt in Karify verbroken. In de Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die cliënten in Karify krijgen, blijven zij bovendien ook na de behandeling beschikken over hun behandelgegevens.

1nP EPD Extenzo integratie intake verslag

EPD data via Karify automatisch gedeeld met de cliënt

Combinatie eHealth, Portaal en PGO

Alle genoemde online componenten maken onderdeel uit van de behandeling. Door deze te bundelen in het portaal, zorgen 1nP en Karify ervoor dat cliënten online niet enkel passief informatie kunnen inzien, maar dat zij een plek hebben waar zij tijdens de hele cliëntreis actief en herstelgericht kunnen werken aan hun traject.

Lees meer over het inrichten van een online cliëntreis

Lees meer over het Karify cliëntenportaal