Resultaten

Wat wetenschappelijk onderzoek zegt over Karify

Module eHealth
timmungsdiagramm eHealth

Bevordering toepassen gezamenlijke besluitvoering

Digitale pre-intake met ROM integratie


Specialistische GGZ – Eerste onderzoek naar effect digitale pre-intake op gezamenlijke besluitvorming (‘Shared Decision Making’). Geen effect gevonden op uitkomst van gezamenlijke besluitvorming (geen vermindering decisional conflict). Wel leidt digitale pre-intake tot betere toepassing van gezamenlijke besluitvorming én betere behandeluitkomsten volgens de patiënt.


Metz et al. (2018) in PLoS ONE

Minder terugval

Blended nazorg


Anorexia Nervosa – Deze cohortstudie evalueerde een gestructureerde nazorgaanpak (combinatie online en f2f op indicatie) inclusief een gepersonaliseerd terugvalpreventieplan. Na 18 maanden maakte 11% een volledige terugval door. Dit is lager dan terugvalpercentages die in vergelijkbare studies worden gevonden.


Berends et al (2016) in BMC Psychiatry

Online mindfulness even effectief als f2f

Online therapie en begeleiding


Mensen met kanker – In een multicenter gerandomiseerde onderzoek met drie groepen: 1) traditionele f2f Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT), 2) online MBCT, en 3) standaard zorg, rapporteerden mensen die mindfulness therapie ontvingen een grotere afname van emotionele klachten dan mensen met standaard zorg. Dit effect was even groot voor de online als f2f versie van de therapie. Zowel MBCT als eMBCT resulteerden daarnaast in minder angst voor terugkeer van kanker en een toename in kwaliteit van leven en positieve gezondheid.


Compen et al. (2018) in Journal of Clinical Oncology

Efficienter contact door e-begeleiding 'on demand'

Begeleide zelfhulp


Chronische vermoeidheid – Online Cognitieve Gedragstherapie (iCGT) met begeleiding op aanvraag blijkt therapeuten minder tijd te kosten. In een gerandomiseerd onderzoek zijn twee versies van iCGT vergeleken met elkaar en met een wachtlijst controlegroep. De eerste groep kreeg begeleiding op basis van een protocol, de tweede groep wanneer daar vraag naar was (‘on demand’). Het soort begeleiding had geen invloed op de ernst van de vermoeidheid.


Janse et al. (2018) in The British Journal of Psychiatry

Minder moe na kanker

Online therapie en begeleiding


Mensen na kanker – Klinisch relevante verbetering van vermoeidheidsklachten bij helft (49%) van de mensen die online Mindfulness Based Cognitieve Therapie (eMBCT) volgden voor vermoeidheid na kanker. eMBCT is vergeleken met fysiotherapie-programma en actieve controle groep die alleen psycho-educatieve e-mails ontving.


Bruggeman-Everts et al. (2017) in Journal of Medical Internet Research

Hoge waardering flexibiliteit online programma

Blended groepsbehandeling


Patiënten met kanker en therapeuten –  Flexibele inzet van eMBCT wordt hoog gewaardeerd door zowel therapeuten als patiënten, vanwege de keuzevrijheid in waar, wanneer en hoe zij met mindfulness aan de slag kunnen. Uitgevraagd in een kwalitatieve studie onder patiënten en therapeuten naar de voor- en nadelen van online Mindfulness Based Cognitieve Therapie (eMBCT).


Compen et al. (2017) in Journal of Medical Internet Research

Minder angst

Blended CGT


Mensen na borst-, prostaat- of darmkanker – Significante afname in de angst voor het terugkeren van kanker na blended CGT behandeling. Patiënten in blended CGT-groep beoordelen eigen herstel tevens hoger en laten meer klinisch significante verbeteringen zien dan patiënten na reguliere behandeling.


Van de Wal et al. (2017) in Journal of Clinical Oncology

Sneller emotioneel herstel

Onbegeleide zelfhulp


Vrouwen na borstkanker – Snellere afname van emotionele klachten bij toegang tot een 16-weken durend online zelfhulpprogramma, vergeleken met geen toegang. Gerandomiseerde studie toont grootste klinische verbetering (56%) in de groep vrouwen met milde emotionele klachten na borstkanker.


Van den Berg et al. (2015) in Journal of Clinical Oncology


Verbetering emotioneel welzijn

Blended CGT


Mensen met reuma – Deelnemers met toegang tot Cognitieve Gedragstherapie via het internet (iCGT) laten een grotere afname zien in angst, negatieve en depressieve stemming; in een studie waarin het effect van iCGT vergeleken is met een wachtlijstgroep. Er is geen verbetering gevonden in fysiek functioneren. Wel is een trend aangetoond in de iCGT groep voor een afname in vermoeidheid.


Ferwerda et al. (2017) in Pain

Afname vermoeidheid

Blended CGT / F2F & online CGT


Vrouwen na borstkanker – Het volgen van Cognitieve Gedragstherapie via het internet (iCGT) laat in dit gerandomiseerde onderzoek na 6 maanden een afname zien in vermoeidheidsscores vergeleken met deelnemers die reguliere zorg ontvingen. Hiervan bleek 73% een klinisch significante verbetering te zijn. Daarnaast werden bij de iCGT-groep spanningsklachten en het functioneel verlies minder en nam de kwaliteit van leven toe.


Abrahams et al. (2017) in Cancer

Afname van vermoeidheid en psychische klachten door eMBCT

Mensen met en na kanker – Als alternatief voor Mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) is in een tweetal studies eMBCT aangeboden; een online variant van MBCT. eMBCT is een mooi alternatief voor mensen die door vermoeidheid lastig naar een behandellocatie kunnen afreizen. Beide studies laten een afname van vermoeidheid en psychische klachten zien en in één studie zelfs verdere afname 9 maanden na einde behandeling.

Schellekens et. al (2019) in Tijdschrift voor gedragstherapie

Ontdek Karify's wetenschappelijke partners, projecten en publicaties

Lees meer

Voor een uitgebreid overzicht van onderzoeksactiviteiten.