Cliëntenportaal

Lees hoe u de juiste integraties inzet voor een optimale online klantreis

Online klantreis

één portaal van aanmelding tot en met nazorg

Integraties

 Uw portaal realiseren met behulp van het VIPP-subsidieprogramma?

Lees meer over VIPP

Zet het Karify portaal in om informatie-uitwisseling te verbeteren