Karify en VitalHealth Software realiseren eerste koppeling ROM en eHealth platform

VitalHealth Software en Karify, twee grote namen als het gaat om eHealth software, hebben gezamenlijk de eerste koppeling gebouwd tussen QuestManager, een ROM-oplossing voor de GGZ, en het eHealth platform Karify. De koppeling is bewerkstelligd via Koppeltaal en wordt voor het eerst in praktijk gebracht bij een gemeenschappelijke partner. De twee systemen kunnen nu informatie uitwisselen waardoor de cliënten en behandelaars vanuit één online werkplek kunnen werken en Routine Outcome Monitoring (ROM) een integraal onderdeel wordt van de online behandeling.

“Met deze integratie worden een cliëntenportaal en de blended behandeling van directe meerwaarde voor de client. Invullen van een ROM-meting wordt onderdeel van de online reis van de client, zonder barrières, als ook voor de behandelaar. Koppeltaal maakt het mogelijk samen met VitalHealth dit aan te bieden. E-health en ROM zijn zo een integraal deel van de behandeling geworden” aldus Joris Moolenaar, CEO bij Karify.

“VitalHealth heeft aan de wieg gestaan van Koppeltaal, we zijn dan ook zeer verheugd dat we samen met Karify deze innovatieve koppeling hebben kunnen realiseren voor een klant. Wat ons betreft is dit het begin van verdere vergaande integratie van IT-systemen, onder andere in een regionale context. eHealth wordt op deze manier veel gebruiksvriendelijker en bereikbaarder voor cliënten“ vertelt Laurens van der Tang, CEO bij VitalHealth Software.

Eén centrale werkplek voor de cliënt

Behandelaars kunnen via Karify de ROM-metingen inplannen voor cliënten, die deze op hun werkblad in Karify zien verschijnen. Dit is fijn voor cliënten omdat zij vanuit hun centrale omgeving van Karify kunnen blijven werken.

Uiteindelijk kunnen cliënten hun uitkomsten direct terugzien in hun dossier. De behandelaar kan in de cliëntdossiers zien welke ROM-vragenlijsten al klaargezet en ingevuld zijn. Geen oppervlakkige koppeling, maar een diepere integratie dus. Doordat Karify van de cliënt ook EPD documenten plaatst in het dossier, neemt Karify in dit geval de rol van cliëntenportaal op zich.

Waarom ROM en eHealth integreren?

Door deze integratie gaat ROM integraal onderdeel uitmaken van de blended behandeling in plaats van dat deze aanvullend aangeboden wordt. ROM wordt daardoor weer het krachtige onderdeel van de behandeling dat vooruitgang inzichtelijk maakt en de eigen regie van cliënten kan versterken.

Koppeltaal GGZ

karify questmanager koppeling

De integratie is bewerkstelligd via Koppeltaal, het communicatieplatform waarmee eHealth-applicaties gegevens uit kunnen wisselen. Met de komst van deze standaard is het mogelijk om als zorgaanbieder het aanbod van verschillende aanbieders van eHealth interventies te gebruiken binnen het eigen eHealth platform.

Karify heeft speciaal voor Koppeltaal een adapter gebouwd, zodat ook andere leveranciers kunnen aansluiten, zoals andere ROM-aanbieders. Koppeltaal is een initiatief van GGZ-organisaties, zorgverzekeraars en ICT-bedrijven in de zorg. VitalHealth is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de koppeltaal en heeft als eerste aanbieder de koppeltaal geïntegreerd in haar Regionaal eHealth Platform (KIS) en haar ROM/PROMs oplossing QuestManager.

Meer weten over de koppelmogelijkheden van Karify met QuestManager? Neem contact met ons op.