Karify en jeugdzorginstellingen in gesprek voor uitbreiding eHealth content kind & Jeugd

Begin juli kwamen Karify en een aantal jeugdzorginstellingen die gebruik maken van Karify Jeugd samen voor een brainstorm rondom eHealth en content. Het hoofddoel van de brainstorm was om te inventariseren welke verdere behoeftes er zijn op het vlak van eHealth en content: voor welke thema’s zouden de instellingen graag online tools willen inzetten? Waar zit voor hen de meerwaarde van eHealth?

Thema’s
Aanwezig waren pedagogen, psychologen, ambulant hulpverleners en gedragswetenschappers van diverse jeugdzorginstellingen. Verschillende thema’s kwamen ter sprake als zijnde belangrijk voor kinderen, jongeren en ouders. Voorbeelden van genoemde thema’s zijn pleegzorg, trauma, hechting, agressie en weerbaarheid.

Meerwaarde van eHealth
De meerwaarde van eHealth werd met name herkend in het tussentijds laagdrempelig contact onderhouden met elkaar, bijvoorbeeld tussen de intake en de daadwerkelijke start van een traject. Dit werd treffend verwoord door één van de aanwezigen:

“Je kunt onmiddellijk een digitale lijn openzetten waarmee je elkaar makkelijk bereikt.” 

Andere genoemde voorbeelden voor de inzet van eHealth zijn: het geven van psycho-educatie, begeleiden van ouders en evalueren van voortgang of de begeleiding zelf. 

Co-creatie
Wat betreft het tot stand komen van de content werd de gedachte gedeeld dat waar mogelijk al bestaande evidence-based protocollen gebruikt zouden moeten worden. Het idee om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken in het ontwikkelen van content en dus in co-creatie content neer te zetten werd met veel enthousiasme onthaald. Hierbij is het belangrijk dat niet alleen professionals aanhaken, maar ook de eindgebruiker: kinderen, jongeren en ouders en eventueel ervaringsdeskundigen.

Vervolgstappen
Met een goed gevulde inventarisatielijst voor toekomstige content wordt er teruggekeken op een geslaagde bijeenkomst. Alle aanwezigen kijken ernaar uit om gezamenlijk vervolgstappen te gaan zetten.

Wil je op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen op het vlak van kind & jeugd gerelateerde content? Schrijf je dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn! Mail met vragen naar vragen@karify.com.