VIPP GGZ – Combineer doelstellingen eHealth (C) en Informatie-uitwisseling (A)

informatie-uitwisseling cliënt professional vipp-ggz

De VIPP-GGZ subsidieregeling is voor GGZ-organisaties een zeldzame kans om digitalisering financieel te stimuleren. Bij Karify helpen we organisaties om gecombineerde doelstellingen te behalen op het gebied van module A ‘Inzage dossier’ en C ‘Vergroten inzet eHealth’.

Combinatie VIPP-GGZ doelen A & C

Bij Karify betekent eHealth opschaling tevens het behalen van de doelstellingen op het gebied van informatie-uitwisseling. Doordat Karify zowel een eHealth platform als een cliëntenportaal is, kunnen organisaties hun doelstellingen in de modules A en C combineren in één applicatie.

eHealth en informatie-uitwisseling opschalen met VIPP-GGZ

Karify ondersteunt de relatie tussen behandelaar en cliënt digitaal. In een VIPP-GGZ traject helpt Karify GGZ-organisaties (onderdelen van) de patient journey te digitaliseren; Van aanmelding, intake, behandeling tot en met nazorg, zodat cliënten zelfstandig met hun zorg aan de slag kunnen.

Tijdens de digitale behandeling in het Karify portaal worden zorginformatiebouwstenen (ZIBs) uitgewisseld om de cliënt inzage te geven in zijn of haar zorggegevens, zoals ROM-uitslagen en behandeldoelen. De cliënt heeft zo op één centrale plek toegang tot alle zorginformatie van de organisatie.

Gebruikersvereniging opgericht

Om gebruik te kunnen maken van de VIPP-GGZ subsidie hebben partnerorganisaties van Karify zich verenigd in een gebruikersvereniging. De gebruikersvereniging gaat zich focussen op het ontwikkeling van:

  • Het Karify platform
  • Content en interventies
  • Implementatiestrategieën
  • Duurzame koppelingen conform het MedMij-programma

 

Ook onderzoek naar het optimaliseren van blended behandelen wordt een kerntaak van de gebruikersvereniging.

De mogelijkheden van Karify in het online zorglandschap

GGz-organisaties maken gebruik van Karify als eHealth platform en cliëntenportaal. Dankzij deze activiteiten kan Karify haar cliënten levenslang een Persoonlijk Gezondheids Dossier aanbieden: My Karify.

In dit Karify dossier kan de cliënt zorggegevens raadplegen, zoals:

 

De cliënt is eigenaar van zijn Karify dossier en bepaalt zelf met wie hij welke informatie deelt.

Bent u benieuwd hoe Karify u kan helpen met uw VIPP-GGZ aanvraag? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek of lees meer op onze VIPP-GGZ pagina.