Research News: Evidence-based blended behandeling van angst voor terugkeer van kanker

Research News

Deze week is psychologe Marieke van de Wal gepromoveerd met haar onderzoek; Understanding and managing fear of cancer recurrence over de zogenaamde SWORD-studie. Lees wat de aanleiding was voor het onderzoek, wat het onderzoek inhield en welke inzichten en resultaten het onderzoek heeft opgeleverd.

De SWORD studie

Angst voor de terugkeer van kanker is een van de meest voorkomende zorgen van patiënten na de behandeling van kanker. Omdat tot op heden een evidence based behandeling van deze angst ontbrak, heeft promovenda Marieke van de Wal hier onderzoek naar gedaan. Het onderzoek, de SWORD studie (Survivors ‘Worries of Recurrent Disease), is uitgevoerd in het Karify eHealth platform en het Radboudumc.

Evidence-based behandeling van angst voor terugkeer van kanker

Uit eerdere studies is gebleken dat zowel individuele als groeps-interventies effectief kunnen zijn in het verminderen van angst voor de terugkeer van kanker. Deze face to face interventies hebben enkele beperkingen, namelijk de hoge arbeidsintensiviteit, investering in tijd, stigma, weerzin tegen het terugkeren naar het ziekenhuis en indirecte kosten (vb. werk- en reiskosten).

Met behulp van blended care, een mix van online en face to face zorg, bestaat de mogelijkheid dat sommige bovengenoemde barrières kunnen worden weggenomen.

Blended care

Een evidence based behandeling ontbrak tot op heden. Bovendien was er nog geen onderzoek verricht naar de werkzaamheid van blended care voor patiënten na de behandeling van kanker. In de SWORD studie is daarom met behulp van blended care onderzoek gedaan naar een behandeling van angst voor de terugkeer van kanker.

De SWORD studie is een combinatie van face to face gesprekken met een psycholoog en online therapie om de angst voor de terugkeer van kanker beter hanteerbaar te maken. Naast de welbekende face to face gesprekken, hadden de patiënten ook toegang tot online therapie-onderdelen, zoals een website en chatgesprekken met de behandelaar. De behandeling van de SWORD studie duurde drie maanden.

Effectiviteit SWORD studie

De resultaten uit deze studie laten zien dat patiënten die zijn behandeld met de SWORD-interventie minder angst ervaren dan patiënten die deze behandeling niet hebben gehad. Daarnaast rapporteren zij een betere kwaliteit van leven. Voor zowel individuele patiënten als op groepsniveau waren de resultaten relevant.

Karify en online ondersteuning bij kanker

Karify is veelvuldig betrokken bij online mentale ondersteuning bij kanker. Zo ontwikkelden we samen met het RadboudUMC en Pink Ribbon het online zelfhulpprogramma Op adem na borstkanker: een zelfhulpwebsite gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT). Wil je hier meer over weten? In een eerder artikel besteedden we hier aandacht aan.

Daarnaast werkt Karify samen met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Helen Dowling Instituut (HDI) voor online psychologische zorg bij kanker.

Meer weten?

Lees het interview met Marieke op NOS.nl of het volledige onderzoek op Journal of Clinical Oncology.