GGZ Rivierduinen stapt over op ehealth platform Karify

Logo GGZ Rivierduinen

GGZ Rivierduinen stapt over op ehealth platform Karify. De twee partijen tekenden woensdag 30 maart een samenwerkingsovereenkomst. Karify gaat GGZ Rivierduinen ondersteunen bij het blended behandelen. Het ehealth platform vormt een persoonlijke, beveiligde omgeving voor de cliënten van GGZ Rivierduinen. Diverse GGZ-instellingen verenigd in de ‘Blended 8’ werken samen aan de (door)ontwikkeling van Karify, GGZ Rivierduinen wordt onderdeel van dit samenwerkingsverband.

Directeur behandelzaken Jeanette van Rijn vertelt over de motieven voor de volgende stap in online therapie bij GGZ Rivierduinen:

Cliënten en online zorg

‘Steeds meer cliënten vinden het vanzelfsprekend om online van alles te regelen’, vertelt Jeanette. ‘Veel cliënten vinden het prettig om in eigen tijd en omgeving online oefeningen en opdrachten te doen of informatie na te lezen. Anderen zijn huiverig. Soms is het net een praktische reden die hen over de streep trekt. Een cliënte bezeerde onlangs haar voet en kon tijdelijk niet meer naar de polikliniek komen. Met online zorg kon zij toch verder met haar behandeling.’

Behandelaren en online zorg

Jeanette geeft aan dat voor behandelaren hetzelfde geldt. ‘Voor sommigen is het de gewoonste zaak van de wereld. Zij zien direct mogelijkheden hun beschikbare tijd zo optimaal mogelijk in zetten en het resultaat van de behandeling te verhogen. Andere behandelaren zijn afwachtend. Online zorg vraagt in ieder geval van alle behandelaren een andere manier van werken. Binnen onze organisatie zijn we bij de introductie van online zorg gestart met de geïnteresseerde behandelaren. Zij motiveren en helpen collega’s. In de loop van 2016 breiden we de online modules uit. Voor de behandeling van angststoornissen, depressie en persoonlijkheidsproblematiek gaan alle behandelaren delen van hun behandelingen online aanbieden.’

Foto Rivierduinen Karify overeenkomst

Karify-directeur Frank Kraaijeveld en Marjolein ten Kroode Voorzitter Raad van Bestuur Rivierduinen, proosten op de samenwerking (Fotograaf: Rita van de Poel).

Het dossier in handen van de cliënt

‘Nieuw in het werken met het ehealth platform van Karify, is dat cliënten ook na afsluiting van de behandeling toegang houden tot hun eigen online dossier. Hierin staan de ingeleverde opdrachten en de ontvangen feedback. Teruglezen is daardoor altijd mogelijk. Ook kan de cliënt als hij dat wil, zijn dossier (of delen daarvan) delen met andere zorgverleners die Karify gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit platform zijn Cliëntenraad en ervaringsdeskundigen betrokken.’

Over GGZ Rivierduinen

Onder het motto ‘beter binnen bereik’ biedt GGZ Rivierduinen geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. Zij biedt de zorg die het beste past bij de situatie van de cliënt: thuis als het kan, in één van haar poliklinieken of klinieken als het moet. GGZ Rivierduinen behandelt en begeleidt volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren. Daarnaast heeft deze organisatie specialistische centra voor cliënten met eetstoornissen, autisme en een combinatie van een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.