Research News: Cliënten verslavingszorg helpen bij creatie app middelenregistratie

Paper prototyping Jellinek

Cliënten bij Jellinek verslavingszorg in Amsterdam denken deze week mee bij de ontwikkeling van het registratieonderdeel van de Karify Mobiele App.

Onderzoeksproces

De deelnemers aan het onderzoek worden geïnterviewd en gaan aan de slag met het prototype van de middelenregistratie. Deze methodes zijn onderdeel van een breder onderzoeksproces waarin de CEHRES roadmap gevolgd wordt bij de ontwikkeling van dit app-onderdeel (Wetenschappelijke literatuur over deze roadmap is te vinden bij Dr. Lisette Van Gemert-Pijnen et. al. van Centre for eHealth & Wellbeing Research bij UT Twente).

Schematische weergave CEHRES roadmap

Schematische weergave CEHRES roadmap

Gebruiker centraal

Doel van het volgen van de roadmap is om de gebruiker centraal te stellen in de ontwikkeling. In eerdere stadia vond er al Contextual Inquiry en Value Specification (zie schema) plaats met medewerking van therapeuten van Jellinek, in de vorm van focus groepen, observaties in de spreekkamer en interviews. De therapeuten gaven ons een beter beeld van het doel van de registratie, de doelgroep (cliënten met een verslaving) en de toepassing binnen de organisatie. Om dit beeld te verifiëren, interviewen we nu in de Design fase cliënten en laten hen het prototype testen. De inzichten die we verkrijgen, worden verwerkt in het mobiele registratie-onderdeel van de Karify app.

Co-creatie

De participatie van cliënten draagt bij aan Karify’s visie van Human centered design, waarbij we onze technologie in co-creatie met gebruikers willen ontwikkelen. Daarnaast leveren deze cliënten een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid van zogenaamde persuasive health technologies zoals het Karify eHealth platform.