Eigen regie bij Altrecht met blended care

Blended behandelen komt steeds vaker voor binnen de GGz. Bij Altrecht ondervinden behandelaren en cliënten veel voordelen van deze combinatie van online en offline behandelen en begeleiden. We spraken Geert-Jan Bongers, leidinggevende Zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen van Altrecht, over toepassingen van eHealth bij persoonlijkheidsstoornissen en hun successen en ambities op het gebied van online modules, zoals de recent geïmplementeerde GIT-PD modules.

eHealth als onderdeel van de behandeling

Blended behandelen is bij Altrecht al langer geïntegreerd in de behandeling. “Patiënten die bij ons bijvoorbeeld de intensieve (dag)klinische psychotherapie trajecten volgen, maken op het Karify platform gebruik van specifieke pakketten en modules die de face-to-face behandeling ondersteunen.” Deze constructie zorgt ervoor dat de beschikbare modules vaak worden ingezet. “Om de inzet van eHealth te stimuleren is het van belang dat de online modules een vast onderdeel vormen van de totale behandeling. Denk daarbij aan het formuleren van behandeldoelen, het maken van tussentijdse evaluaties en reflectieverslagen, invullen van dagboekformulieren en psycho-educatie.”.

Thuis aan de slag

Wat maakt dat Altrecht veel waarde hecht aan de inzet van eHealth? Geert-Jan geeft aan dat eHealth de mogelijkheid biedt om patiënten zoveel mogelijk te stimuleren zelf de regie te nemen over hun behandeling. Dat wat in de sessies wordt geleerd, krijgt vervolg in het dagelijks leven van de patiënt. Ook wordt het voor de behandelaar inzichtelijk of en hoe een patiënt daarmee bezig is en versterkt het de samenwerking met de patiënt. Tevens kan alle informatie rondom een patiënt kan met betrokken behandelaren worden gedeeld. Ook als team werk je, door gebruik te maken van eHealth pakketten als een soort onderlegger, gestructureerder en blijf je trouw aan het gekozen model. Bij Altrecht betekent het gebruik van Karify dus dat een behandeling veel interactiever wordt. Datgene wat een patiënt leert kan hij of zij later ook teruglezen en door middel van opdrachten gaan gebruiken en toepassen. Geert-Jan trekt hierbij een vergelijking met fysiotherapie. “Een fysiotherapeut geeft vaak oefeningen mee die je thuis moet doen tussen behandeling in. Dat is eigenlijk wat wij hier ook doen. We verwachten van onze patiënten dat zij ook tussen behandelingen in aan de slag gaan.”.  

eHealth ambassadeurs

Op het gebied van inzet van blended eHealth bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen wordt Altrecht gezien als één van de koplopers. Volgens Geert-Jan komt dit omdat er veel enthousiasme en draagvlak is bij management en bestuur. Ook vanuit de teams komt er steeds meer enthousiasme voor de mogelijkheden die Karify biedt. Hij benadrukt het belang van ambassadeurschap binnen de organisatie. “Je hebt in een team één of twee enthousiastelingen nodig die de rest meenemen.”.

Van schematherapie tot GIT-PD

Deze enthousiaste en vooruitstrevende houding heeft ertoe geleid dat Altrecht vaak vooraan staat bij het ontwikkelen en implementeren van online modules in samenwerking met patiënten en behandelaren. Zo heeft de organisatie net modules voor de GIT-PD groep (Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders) ontwikkeld. Ook in dit proces was evident hoe belangrijk het is om draagvlak te creëren. Geert-Jan bracht patiënten en behandelaren bij elkaar om de mogelijkheid tot het ontwikkelen van GIT-PD modules te bespreken. “Dan zien behandelaren dat patiënten ook enthousiast zijn en dat is heel leuk.”.

Tot slot

Hoe blijf je als organisatie jezelf uitdagen en vernieuwen op het vlak van digitalisering? Wellicht kan je met de tactiek van Geert-Jan uit de voeten: “Bij alles wat wij doen denk ik: hoe kan ik hier eHealth toepassen?”.