Online klantreis - Patient journey

fase aanmelding online klantreis

Aanmelding - Optimaal voorbereid

 
Gebruikersynchronisatie

In de optimale klantreis draagt Karify zorg voor een slimme integratie met het elektronisch patiëntendossier (EPD). Een gebruikersynchronisatie zorgt ervoor dat er bij registratie van een gebruiker in het EPD, automatisch een uitnodiging voor Karify wordt verzonden. Na acceptatie wordt de gebruiker tevens automatisch verbonden aan de juiste professional.


Omdat ook professionals vanuit het EPD automatisch worden aan- of afgemeld in Karify, kan de gebruiker na de uitnodiging bijvoorbeeld al direct berichten uitwisselen of een afspraak maken.eHealth

Na aanmelding kunt u de gebruiker via het Karify portaal automatisch toegang geven tot een online welkomst-, pre-intake of zelfhulpmodule ter voorbereiding of ten behoeve van wachttijdoverbrugging. Dit kan met gebruik van Karify eHealth of door een koppeling met een andere eHealth leverancier via bijvoorbeeld Koppeltaal GGZ.

Intake - Transparante informatie


Integratie ROM

Een belangrijke component gedurende een behandeltraject is de Routine Outcome Monitor (ROM). Door een koppeling met een ROM-leverancier, kan de gebruiker de voormeting invullen via het Karify-portaal direct na aanmelding in het EPD.

 

Dossierinzage EPD

Zodra de intaker het verslag van het eerste gesprek in het EPD heeft opgeslagen, deel je het intakeverslag automatisch via het portaal met de gebruiker.

 

Afspraken

Door slim te koppelen met EPD’s zoals Extenzo en User, wordt ook het tonen van afspraken aan de gebruiker mogelijk in het Karify Portaal.

Fase intake online klantreis

Behandeling - Verbinding én effect

 
Integratie ROM

Gebruikers kunnen ROM-metingen invullen in het portaal, en tussentijdse metingen en resultaten zijn inzichtelijk voor zowel de gebruiker als de professional. De professional kan de ROM-vragenlijst inplannen en actief sturen op registraties door de gebruiker.

 

Dossierinzage EPD

Het behandelplan en sessieverslagen kunnen met de gebruiker gedeeld worden. De gebruiker wordt op de hoogte gehouden via realtime notificaties.

 

eHealth

Gedurende het behandeltraject kan de gebruiker via het Karify portaal gebruik maken van eHealth. Dit kan door gebruik te maken van Karify eHealth interventies of door een koppeling met een andere eHealth leverancier via bijvoorbeeld Koppeltaal GGZ.

Ontslag - Efficiëntere administratie


Gebruikerssynchronisatie EPD

Na afronding van de DBC in het EPD wordt automatisch ook het lidmaatschap van het portaal opgezegd en de connecties met professionals verbroken.


eHealth

Het is mogelijk om de gebruiker toegang te laten houden tot een Karify eHealth omgeving waarin focus is aangebracht op terugvalpreventie door gebruik te maken van specifieke Karify eHealth interventies.

Fase nazorg naslag online klantreis

Nazorg & Naslag - Alles in jouw eigendom

 
Karify dossier

De gebruiker houdt te allen tijde inzage in de gedeelde informatie van de behandeling, waaronder geïntegreerde EPD-bestanden en ROM-resultaten. Door het plaatsen van deze informatie in het dossier is het tevens eigendom van de gebruiker. Vanuit zijn dossier kan de gebruiker onderdelen naslaan of delen met andere professionals. Lees meer…

Open & Toegankelijk

SSO

Met een Single Sign On (SSO) via SAML of Active Directory, krijgt een professional vanuit het EPD makkelijk toegang tot Karify zonder herhaaldelijk in te hoeven loggen.

Karify API

Karify kiest voor een duurzame benadering van integratiebehoeftes in het ICT-landschap. Met onze openbare API-laag is het voor elke andere partij mogelijk om bovengenoemde integraties te realiseren. Bekijk onze API-documentatie

Benieuwd hoe Karify uw specifieke digitale klantreis kan ondersteunen?

Bekijk onze specialisaties

De digitale meerwaarde voor diverse doelgroepen