eHealth voor RIBW

Bied cliënten bij RIBW’s de mogelijkheid om zelf de regie over hun leven te voeren met behulp van digitale middelen. Stel de eigen wensen en doelen van cliënten centraal, en geef professionals de online tools om deze te helpen verwezenlijken.


Laat cliënten online doelgericht aan de slag gaan met een persoonlijk plan om weer volledig in de maatschappij mee te doen. Met een herstelgerichte aanpak en aandacht voor de sociale omgeving.

eHealth RIBW maatschappelijke ggz
Illustratie blended behandelen

Blended begeleiding RIBW's

Het combineren van face-2-face en online contact in begeleidingstrajecten wordt blended begeleiding genoemd. Mix digitale elementen zoals online communicatie, interventies en informatie met persoonlijke offline sessies.


Breng uw RIBW-organisatie online en verbeter het contact met cliënten. Geef cliënten de kans om op een zelfgekozen moment en plaats informatie na te lezen, een vraag te stellen of zelfstandig aan de slag te gaan met hun herstel.

VIPP voor uw RIBW-organisatie?

Verken de mogelijkheden

Hoe kan Karify u helpen bij het VIPP-versnellingsprogramma voor betere informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional?

Varieer en personaliseer online diensten

Kies voor een of meerdere omgevingen waarin u zelf bepaalt welke service u aan uw cliënten wilt aanbieden. Kies ervoor om beveiligd online te communiceren of om opdrachten en modules beschikbaar te stellen.


Laat cliënten zelf aan de slag gaan met hun leefstijl, psychische gezondheid of bijvoorbeeld met het omgaan met sociale contacten. Of laat gebiedsteams samenwerken met andere organisaties.

Ontdek de functies
Illustratie Karify
proces

Ontwerp uw digitale werkproces

Karify helpt u om eHealth succesvol in te zetten als aanvulling op of vervanging van de huidige begeleiding. Door samen na te denken over de impact op werkprocessen van uw medewerkers.


Wat wilt u bereiken, wat heeft u daarvoor nodig en hoe definieert u het nieuwe blended begeleidingsconcept? Vragen waar Karify met jarenlange implementatie-ervaring veel kennis over heeft opgedaan. Die kennis stellen we ter beschikking om samen met u zorg te verbeteren met behulp van digitale oplossingen.

Lees hoe Karify u helpt