Algemene Verordening Gegevens (AVG)

Als gebruiker van Karify heeft u allerlei rechten op het gebied van uw data, beschreven in de Nederlandse Algemene Verordening Gegevens (AVG). Karify werkt op alle manieren mee om aan deze rechten tegemoet te komen.

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met Karify via: security@karify.com t.a.v. de Security Officer.

 

Wij bieden u:

 

Recht op inzicht

U heeft het recht uw gegevens opgeslagen in Karify in te zien.

Recht op wijzigen

U kunt een wijziging van uw gegevens opgeslagen in Karify verzoeken. Voor uw accountgegevens kunt u dat zelf doen, voor zorggegevens kunt u dit aanvragen bij uw zorgverlener.

 

Recht op verwijdering

U heeft het recht uw gegevens uit Karify te laten verwijderen. U kunt al uw Karify gegevens verwijderen. Dit betekent niet dat de gegevens die uw zorgaanbieder in andere systemen heeft opgeslagen ten behoeve van hun dienst ook verwijderd worden. Daarvoor kunt u een verzoek bij uw zorgaanbieder indienen.

 

Recht om gegevens over te dragen

U kunt bij Karify een verzoek indienen om uw gegevens in een leesbaar formaat te ontvangen.

 

Recht op informatie

U kunt opvragen wat Karify allemaal met uw data doet.

 

Wij streven ernaar uw verzoeken zo snel mogelijk in te willigen, ten minste binnen de wettelijk gestelde termijn.

Bewerkersovereenkomst

Heeft u een bewerkersovereenkomst met Karify nodig in het kader van de AVG?

Vraag een model overeenkomst aan.

Aanvragen