Wachttijden & eHealth (2): Is visie op doelgroep en behandeling bepalend voor je digitale intake?

wachten wachtlijst blog 2

Als iemand hulp zoekt, vaak na lang aarzelen, is een begripvol welkom van groot belang. Wat heeft hij of zij zelf, met of zonder hulp al gedaan? Waar is vooral behoefte aan? Via een blended intake, zoals toegelicht in een eerder blog, kunnen cliënten zelf al snel na aanmelding informatie krijgen en zelf aangeven wat voor hen belangrijk is.

Hoe richt je zo’n blended intake in? In hoeverre is sprake van voorbereiding op behandeling? Is het nodig om rekening te houden met specifieke doelgroepen? En in welke mate bepaalt je visie op de problematiek en op behandeling, de vorm en inhoud van je digitale aanbod? Een praktijkcase van Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen geeft een goed voorbeeld van antwoorden op deze vragen.

Visie op doelgroep en behandeling

‘De behandelvisie van onze afdeling is uitgangspunt bij innovatie met e-health’. Helga Aalders, klinisch psycholoog en inhoudelijk leidinggevende bij Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen (PS) verraste het publiek van het Karify Atlas 2018 event met een lezing waarin zij uitwerkt hoe inzichten over psychopathologie en behandeling de inhoud van een blended intake bepalen.

Altrecht PS is een gespecialiseerd behandelcentrum voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Jaarlijks biedt het centrum zorg aan 2500 cliënten met ernstige en complexe problematiek. De behandeling beoogt bevordering van de autonomie, en biedt cliënten kansen voor herstel en verdere ontwikkeling. Samenwerken met naastbetrokkenen en ketenpartners vormt een belangrijke pijler.

Kernelementen in de problematiek van deze doelgroep zijn:

  • Verstoorde gehechtheidsrelaties (verwaarlozing, misbruik, isolement, verlating)
  • Moeite met reguleren van emoties
  • Zeer negatief zelfbeeld / geringe identiteit
  • Problemen in interactie met anderen (wantrouwen, angst voor verlating, angst overheerst te worden, angst minder te zijn)

 

Persoonlijkheidsproblemen ontstaan vanuit een combinatie van aanlegfactoren en omgevingsfactoren. Ook na behandeling kunnen specifieke gevoeligheden of kwetsbaarheden blijven bestaan.

Uitwerking van de visie in de intake module

In samenwerking met Karify heeft Altrecht PS een blended intake ontworpen, waarin belangrijke elementen uit de behandelvisie terugkomen in de wijze waarop de cliënt online welkom wordt geheten en stapsgewijs geïnformeerd en ondersteund wordt in de intakefase. Cliënten en professionals hebben een duidelijke inbreng gehad tijdens ontwerp-, ontwikkel- en realisatiefase. Een groep cliënten heeft hun eigen ervaringen tijdens intake toegelicht en nuttige voorbeelden van do’s en don’ts gegeven. Uit hun verhaal bleek hoe belangrijk het is om je goed te verplaatsen in de situatie van iemand die dringend hulp zoekt. Draag zorg voor goed gedoseerde informatie. Hieronder vind je de kernboodschappen zoals Altrecht PS ze heeft verwerkt in de blended intake module.

1. We zijn ons bewust van jouw bestaan

Met een warm welkom en aansluiting bij de vaak moeilijke stap op hulp te zoeken, maakt Altrecht PS duidelijk dat de digitale omgeving bedoeld is om elkaar beter te leren kennen. Het wordt meteen duidelijk dat je niet de enige bent met problemen en kunt rekenen op een persoonlijke benadering waar jij zelf aan kunt bijdragen door hulpverleners goed te informeren en duidelijk te maken wat je hulpvraag is.

2. We bieden je houvast door te laten weten wie wij zijn en wat wij doen

Cliënten krijgen informatie over het behandelaanbod, de inhoud en vorm van de verschillende behandelvormen en de wijze waarop Altrecht PS bij de ontwikkeling van haar behandelingen samenwerkt met kennispartners en hoe behandelingen geworteld zijn in wetenschappelijk onderzoek. Ook lezen zij over de verschillende typen hulpverleners die er zijn en welke bijdrage deze leveren aan de zorg.

3. We zijn geïnteresseerd in je …..

Cliënten krijgen via vragen de mogelijkheid een goed beeld te geven van hun klachten en functioneren op de belangrijkste leefgebieden (lichamelijk, sociaal, opleiding en werk, vrije tijd, financiën, zingeving) en levensloop.

4. We delen graag onze kennis met je…..

Via psycho-educatie over de verschillende persoonlijkheidsstoornissen kunnen cliënten hun kennis vermeerderen en nagaan in welk type stoornis zij zich herkennen. Zij leren over het biopsychosociaal model en over hoe persoonlijkheidsproblemen kunnen doorwerken in de omgang met belangrijke anderen. Ook leren zij over de inhoud en effecten van verschillende behandelingsopties. Via veelgestelde vragen vinden zij antwoorden op vragen die cliënten in deze fase veelal stellen.

5. We zijn er ook voor je naasten…

Naast informatie over gevolgen voor naasten wordt hen ook de weg gewezen naar de mogelijkheden voor ondersteuning wanneer daar behoefte aan is.

Op deze wijze brengt het behandelcentrum al in de aanloop naar behandeling online in praktijk wat het de cliënt wil bieden en hoe het wil aansluiten bij cliënten die zich aanmelden voor behandeling. Als het lukt om dat in deze eerste fase te doen op een manier die de cliënt vertrouwen en een eerste houvast geeft, heb je al een belangrijke stap gezet.

Digitaliseer met visie

Om de kans op succes van digitale mogelijkheden te vergroten, is het van belang om als zorgorganisatie uit te werken hoe je de komende jaren komt tot een efficiënte dienstverlening die optimaal online en F2F-diensten combineert. Vernieuwing van zorg anno 2018 betekent dat je daarbij zowel inhoud als vorm van je behandeling durft aan te pakken

Elk blog in de serie ‘Wachttijden & eHealth’ besluit met enkele ingrediënten voor zo’n visie:

  • Hoe gaan cliënten zelf bijdragen aan de informatie, benodigd voor een goede behandeling, hoe voorkom je dat je ze overvraagt, hoe zorg je ervoor dat ze genoeg kennis hebben om actief bij te dragen aan gedeelde besluitvorming?
  • Welke vaardigheden, competenties, voorkeuren en behoeften van cliënten wil je leren kennen om tot een adequate personalisatie te komen?
  • Welke cliënten en professionals ga je betrekken bij ontwerp, ontwikkeling en realisatie van je innovatie. Hoe ga je hen faciliteren?

 

Bij de inrichting van de blended intake kun je ook hindernissen als no-show en drop-out aanpakken.  Hoe je dit kunt doen, komt aan de orde in een volgend blog in de serie ‘Wachttijden & eHealth’.