Van Klacht naar Veerkracht

De module Van Klacht naar Veerkracht van Tim Batink is vanaf nu beschikbaar in Karify!

De module is gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT helpt mensen om op een flexibele manier om te gaan met problemen die ze tegenkomen. Hierdoor kunnen ze blijven investeren in de dingen die echt belangrijk voor hen zijn. Tim Batink is GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog, onderzoeker en al meer dan 10 jaar bezig met ACT. Wij spraken met Tim Batink over de module.

Van Klacht naar Veerkracht
In 9 thema’s wordt de cliënt door verschillende ACT-vaardigheden heen geleid met als doel zijn persoonlijke veerkracht te vergroten. Elk thema start met een korte introductie van de specifieke ACT-vaardigheid. Vervolgens gaat de cliënt in verschillende oefeningen met de vaardigheid aan de slag. “De cliënt krijgt handvatten om op een flexibele manier om te gaan met vervelende gedachten, gevoelens en lichamelijke ervaringen. Dit helpt de cliënt om niet meer de strijd aan te gaan met deze vervelende ervaringen, maar ze op een gezonde manier met zich mee te dragen. Zo ontstaat er ruimte om meer te investeren in de dingen die voor de cliënt echt belangrijk zijn”.

Transdiagnostische module
Van Klacht naar Veerkracht is een transdiagnostische module en daarmee breed inzetbaar. “De module kan worden ingezet bij verschillende psychische klachten, zoals angst en depressie maar ook chronische pijn. Omdat de module mensen tools biedt om met vervelende gedachten en gevoelens om te gaan kan de module ook preventief worden ingezet”.

Ontstaan Van Klacht naar Veerkracht
Tijdens zijn promotietraject aan Maastricht University heeft Tim Batink een blended interventie ontwikkeld. Hierbij werd een ACT-behandelprotocol aangevuld met een app zodat mensen ook thuis kunnen oefenen met ACT. Het ACT-behandelprotocol heeft hij vervolgens op basis van vervolgonderzoek en praktijkervaring doorontwikkeld tot de eHealth module Van Klacht naar Veerkracht. De Open Universiteit doet momenteel onderzoek naar de module. eHealth is een mooie manier om mensen met ACT aan de slag te laten gaan. Het biedt een ondersteuning naast de behandeling. Je kunt mensen thuis laten oefenen met huiswerkopdrachten en ze kunnen de psycho-educatie thuis nog eens rustig nalezen. eHealth kan ook goed blended ingezet worden”.

Ervaringen met Van Klacht naar Veerkracht
Van Klacht naar Veerkracht wordt op meerdere plaatsen ingezet. “De ervaringen tot nu toe zijn heel positief. Zowel cliënten als behandelaren vinden het praktisch toepasbaar en concreet. Ze vinden het positief dat het niet alleen gaat om klachten maar ook om wat je leuk, mooi en belangrijk vindt. Dit is ook precies wat ACT is”.