Op adem na borstkanker

Breath logo

De afdeling Medische Psychologie van het Radboudumc heeft samen met Pink Ribbon en IPPZ een nieuw online zelfhulpprogramma ontwikkeld. Het online zelfhulpprogramma helpt vrouwen bij emotioneel herstel na borstkanker.

Online zelfhulpprogramma helpt vrouwen bij emotioneel herstel na borstkanker

‘Op adem na borstkanker’ is ontwikkeld om vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker, te ondersteunen bij hun emotionele herstel. Vrouwen kunnen via de website zelf aan de slag met hun emotionele klachten, zonder tussenkomst van psychologen of andere medische specialisten.

Hoe het werkt

op adem na borstkanker

Op adem na borstkanker’ begeleidt vrouwen in vier fasen naar emotioneel herstel: Terugkijken, Verwerken, Versterken en Vooruitkijken. Het programma biedt iedere week nieuwe thema’s die passen bij de eerste maanden na afronding van de medische behandeling.

De thema’s worden doorlopen met behulp van opdrachten, informatie en filmpjes. Daarnaast biedt de website diverse tests, waarmee een vrouw kan bepalen of ervaren gevoelens van angst en somberheid vaak gezien worden bij de fase van herstel, of dat ze ernstiger zijn en meer professionele zorg behoeven.

‘Op adem na borstkanker’ biedt handvatten en geeft antwoord op veel vragen zoals ‘Is het normaal dat een nieuw emotioneel evenwicht vinden moeite kost?’ en ‘Hoe ga ik om met blijvende lichamelijke klachten na de behandeling?’

Deelnemen

Alle vrouwen die de behandeling van borstkanker achter de rug hebben, kunnen van de website gebruik maken. Iedere vrouw begint met een zelftest die uitwijst of het programma geschikt is om de bestaande vragen of problemen aan te pakken. Onderzoekers van het Radboudumc bekijken of de website daadwerkelijk bijdraagt aan een beter emotioneel herstel.

Het programma duurt zestien weken. Vervolgens kan een deelneemster nog acht maanden lang alle informatie raadplegen. Tot 1 oktober dit jaar is toegang tot de website voor alle vrouwen gratis. In deze periode worden de eerste gebruikservaringen verzameld om de site te optimaliseren. Daarna worden er eenmalig kosten à €19,95 verbonden aan deelname.

Bezoek de  website op adem na borstkanker voor meer informatie en het aanmelden voor het online zelfhulpprogramma.