Samen Sterk Tegen Stigma

Logo Samen Sterk Zonder Stigma

Logo Social Run

Karify is partner van de Social Run 2016 die georganiseerd wordt door Samen Sterk Zonder Stigma. Een tweedaagse non-stop estafetteloop voor het goede doel. Verschillende teams van acht lopers en 16 begeleiders lopen van 23 tot 25 september maar liefst 555 kilometer in 48 uur, met als doel openheid te stimuleren rondom psychische aandoeningen; een belangrijk doel.

Stigma is de vijand van openheid en gelijkwaardigheid. Stigma is dom: het erkent niet dat we allemaal vroeg of laat onze kwetsbaarheden tegenkomen en dat we beter af zijn als we oog hebben voor deze kwetsbaarheid, bij ons zelf en bij de ander. Met stigma is het al net zo als met vooroordelen: allemaal doen we er aan. Dus van groot belang dat we er samen tegen vechten.

Bondgenootschap cliënt behandelaar

Stigma verstoort ook het bondgenootschap tussen cliënt en hulpverlener. Een bondgenootschap dat van oudsher bestaat, maar ook sterk onder druk staat in een steeds complexere, gebureaucratiseerde gezondheidszorg. Karify bekent daarin kleur en wil bijdragen aan een weer krachtiger bondgenootschap tussen hulpvrager en hulpbieder. Maar dan wel op een nieuwe manier.

Samen zorg

Karify biedt als e-health platform cliënten de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de hulp die zij nodig hebben. Online diensten zorgen ervoor dat cliënten goed geïnformeerd zijn, keuzemogelijkheden hebben en dat de hulp aansluit bij wat zij zelf al hebben ondernomen. En als zij stappen kunnen zetten zonder hulpverlener – dan biedt Karify cliënten de kennis en tools om dat te doen. We nodigen ook steeds vaker cliënten uit om mee te denken over het te ontwikkelen e-health aanbod en faciliteren ervaringsdeskundigen om in alle fasen van zorg hun kennis te delen.

De technologie van Karify is ontwikkeld om de samenwerking tussen cliënt en hulpverlener te versterken. Contact is soms online, soms face-to-face, altijd persoonlijk. Met onze online interventies dragen we er toe bij, dat voor cliënt en hulpverlener steeds duidelijk is: wie doet wat? Wat kun je verwachten van je hulpverlener en wat kun je zelf doen? En hoe voer je het gesprek over wat wel en wat niet helpt? Zorg zonder samen, daar geloven we niet in.

Gezond lichaam, gezonde geest

Wij zijn niet blij met de stigmatiserende terminologie in de psychiatrie. We dragen graag bij aan het gevecht tegen stigma en aan het streven naar openheid en gelijkwaardigheid, als het gaat om gezondheid en ziekte. We hebben veel sporters in het Karify team en geloven dat een gezond lichaam bijdraagt aan een gezonde geest. Mede daarom hebben we respect voor de prestatie die de teams gaan leveren en sponsoren we de Social Run. We staan graag samen sterk tegen stigma.

Bekijk de filmpjes van alle deelnemende teams om te zien hoe het hen vergaan is.