Karify kandidaat-deelnemer MedMij

Medmij pgo logo

Karify is kandidaat-deelnemer aan MedMij, het programma dat iedereen de beschikking wil geven over zijn eigen gezondheidsgegevens middels een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Karify hoopt door deelname aan het programma de uitwisseling van digitale gegevens op de MedMij-manier verder te kunnen doorontwikkelen.

Karify neemt bij ontwerp al jaren een bijzondere rol in het ICT-landschap in omdat het zowel ondersteuning biedt in het persoonsdomein als in het zorgaanbiedersdomein: In Karify hebben personen de beschikking over een eigen dossier waarin zij de mogelijkheid hebben om informatie en communicatie te bewaren en ook na het zorgtraject te beheren. Personen zijn in Karify bovendien eigenaar van de gegevens die vanuit de professional in het kader van het zorgtraject zijn aangeboden.

Zorgaanbieders gebruiken Karify om digitale elementen zoals online communicatie, interventies en informatie, te combineren met hun persoonlijke begeleiding; zogenaamde blended zorg. De online activiteiten die hieruit ontstaan worden automatisch opgenomen in de PGO van de zorggebruiker. De Karify-architectuur sluit dus goed aan bij de MedMij-gedachte over een goede uitwisseling tussen persoons- en zorgaanbiedersdomeinen ter bevordering van de informatiepositie van burgers.

eHealth platform psycholoog psychotherapie

Schematische weergave van het Karify platform

Over MedMij

MedMij stelt zich tot doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Zo’n omgeving – een app of website – moet op een beveiligde en vertrouwde manier met de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders kunnen communiceren. Het programma stelt hiervoor de spelregels op. Zo kan de patiënt straks persoonlijke informatie, die op verschillende plekken bewaard wordt, in één volledig overzicht bekijken en beheren. En kan hij deze data veilig en vertrouwd delen met een zorgverlener, waar en wanneer hij wil.

Noot over het kandidaat-deelnemerschap: Karify doorloopt momenteel de administratieve toets om kandidaat-deelnemer van MedMij te worden. Het kandidaat deelnemerschap is een soort intentieverklaring tussen MedMij en Karify. Het betekent niet dat Karify automatisch deelnemer van het PGO-programma wordt. We hebben kenbaar gemaakt deel te willen nemen aan MedMij, maar moeten nog aantonen dat aan de afspraken kan worden voldaan en de toetsing doorstaan om deelnemer te worden.