IPPZ realiseert grote opschaling in gebruik e-health

afbeelding groei

GGZ Centraal doorbreekt de magische grens van 1.000 gebruikers. In een jaar tijd is dit aantal bijna verdubbeld. GGZ Centraal verwacht nog verder op te schalen en meer clienten online zorg te bieden.

Inmiddels zijn er 1.000 actieve gebruikers in de online behandelomgeving mijnTherapie van IPPZ. In een jaar tijd is dit aantal bijna verdubbeld. GGZ Centraal verwacht nog verder op te schalen en meer clienten online zorg te bieden. Arkin, een andere klant van IPPZ, is die grens al gepasserd. Zij stevenen af op 1.250 actieve gebruikers. Opschaling van de online hulpverlening is niet eenvoudig. GGZ Centraal en Arkin zijn er wel in geslaagd om een groot deel van de behandelaars en clienten mee te laten doen.

Magic formula IPPZ

Het lukt IPPZ om e-health succesvol te implementeren. Opschaling van de online hulpverlening gaat niet zonder slag of stoot. Afhankelijk van de organisatie zijn er diverse oorzaken die een succesvolle opschaling belemmeren. Zoals het aanleren van een nieuwe werkwijze, want naast face-to-face contact worden clienten ook online behandeld. Dit heet blended behandelen. Veel zorgorganisaties vinden dat zorg via internet bijdraagt aan betere zorg en een efficiënte zorgverlening. Desondanks hebben ze e-health op kleine schaal uitgerold.

Bottom-up aanpak sleutel tot succes

IPPZ staat voor een aanpak waarbij niet alleen de besluitvormers betrokken worden, maar ook de behandelaars en cliënten van de zorginstelling. Matthijs Jantzen, projectleider e-health bij GGZ Centraal: “We hebben gekozen voor een bottom-up aanpak, waarbij enthousiaste behandelteams veel invloed hebben op het samenstellen van online opdrachten. En uiteraard betrekken we onze cliënten zo vroeg mogelijk bij het ontwikkelproces, zodat vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd kan worden.”

Betrokkenheid van de patiënt

Samen met de klant herontwikkelt en optimaliseert IPPZ de bestaande behandelprocessen. IPPZ betrekt patiënten bij de inrichting van de online behandeling. Op deze manier zijn patienten niet alleen betrokken, maar zijn ze gemotiveerd en voelen ze zich ook verantwoordelijk voor hun herstel of omgang met de ziekte. Met e-health versterken zorgorganisaties de relatie met de patiënten.

Dit is ook de ervaring van Matthijs Jantzen: “De cliënt kan aangeven welke informatiebehoefte hij heeft en welke vorm van informatieoverdracht het beste werkt. De combinatie van online behandeling met face-to-face contact werkt heel goed! Cliënten zijn enthousiast: ze kunnen op een zelfgekozen tijdstip en plaats online aan hun behandeling werken. De band tussen cliënt en behandelaar wordt door e-health versterkt doordat ze regelmatig contact hebben. En bij de face-to-face sessies zijn cliënten beter voorbereid omdat ze thuis al gestructureerd aan de slag zijn gegaan.”

Samenwerking

Een aantal grote klanten van IPPZ werkt samen. Dit werpt zijn vruchten af aldus Matthijs Jantzen: “Ik heb regelmatig contact met onze samenwerkingspartners Altrecht, Arkin, Breburg, GGNed, GGz Drenthe en Pro Persona. We wisselen kennis en ervaring uit. En we delen online behandelprogramma’s met elkaar. Hierdoor kunnen we een stuk sneller en goedkoper ons online behandelaanbod uitbreiden.”