GGz Breburg kiest Karify voor blended zorg en cliëntenportaal

Logo GGz Breburg

GGZ-instelling Breburg heeft besloten de overstap te maken van IPPZ’ eerste e-healthplatform mijnTherapie naar het nieuwe platform Karify. Breburg zet hiermee een nieuwe stap in de ambitie om organisatiebreed, blended te behandelen. In Karify heeft Breburg het platform gevonden dat deze ambitie kan waarmaken.

Digitale intake

Breburg kiest ervoor om via Karify ook een efficiënt, cliëntgericht digitaal intakeproces te faciliteren. Karify fungeert hierdoor bij Breburg als cliëntenportaal naast het elektronisch patiëntendossier.

Met een digitale intake via Karify zorgt Breburg voor een zachte landing van cliënten bij hun organisatie. In de intake komen cliënten meteen in een participerende rol: ze bereiden zich voor op het intakegesprek en maken gebruik van betrouwbare informatie in een veilige online omgeving.

Breburg

GGz Breburg is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant. De instelling biedt specialistische behandeling en ondersteuning waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in het dagelijks leven.