GGD met eHealth op weg naar consultatiebureau van de toekomst

GGD Hart voor Brabant start een pilot met Karify om het consultatiebureau van de toekomst vorm te geven. Het consultatiebureau voorziet ouders van advies betreffende de ontwikkeling van hun opgroeiende kind. De GGD kijkt momenteel naar de rol die eHealth zou kunnen spelen binnen het consultatiebureau, alsmede bij de aanpak van overgewicht en ziekteverzuim onder jongeren van 12 jaar en ouder.

Consultatiebureau van de toekomst

GGD Hart voor Brabant is de eerste GGD-organisatie die gebruik maakt van Karify om ouders met kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 12 jaar te informeren en begeleiden bij de voorkeurshouding van baby’s, zindelijkheid en overgewicht. Ouders kunnen via het Karify eHealth platform opdrachten, educatieve informatie, filmpjes, registratiemogelijkheden, tips en een online bibliotheek raadplegen.

Overgewicht

Daarnaast start GGD Hart voor Brabant met een zelf ontwikkelde module over overgewicht. De module is ontwikkeld voor jongeren van 12 jaar en ouder. De jongeren kunnen deze module zelf doorlopen. De overgewichtmodule geeft hen inzicht in het ontstaan van overgewicht, leert hen om patronen te herkennen en om overgewicht zelf aan te pakken. De module geeft kinderen bovendien de mogelijkheid om naasten te betrekken bij hun uitdaging.

Ziekteverzuim

Voor de doelgroep 12+ heeft de GGD tevens het idee om eHealth in te zetten bij het terugdringen van schoolverzuim door ziekte. Op dit gebied maakt de GGD gebruik van de M@ZL-methodiek (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling). Hierbij werkt het kind samen met zijn schoolmentor, jeugdarts, ouders en leerplichtambtenaar aan de weg terug naar school. De betrokken partijen rondom de jongere handelen vanuit hun gezamenlijke zorg, ieder vanuit een eigen rol.

Benieuwd naar wat Karify voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.