Emerhese start met blended psycho-educatie voor autisme

ggz emerhese logo

Blended individueel gerichte psycho-educatie voor autisme verkleint wachtlijst Emerhese.

Case

Emerhese wilde voor de psycho-educatie groep voor volwassenen met autisme de wachtlijst wegwerken. Samen met IPPZ is bekeken hoe e-health daarbij kon helpen.

Plan van aanpak

GGZ Breburg werkte al met een blended psycho-educatie groep, als voorbereiding op de face-to-face groepspsycho-educatie. Deze blended aanpak sloot aan bij de wens van Emerhese. De content van GGZ Breburg is aangepast. Patiënten kunnen nu individueel via mijnTherapie aan de slag. Binnen de behandelomgeving worden twee typen personen bediend.

Ook een brugpersoon (familie, partner, collega of vriend) wordt betrokken bij de blended behandeling. Zij maken net als de patiënt een opdracht en beantwoorden daarin vragen over de patiënt. Elke sessie wordt afgesloten met een conclusie. Met de blended behandeling speelt Emerhese goed in op de behoefte van hun patiënten. Een grote groep patiënten is namelijk erg geschikt om zelf thuis aan de slag.

Resultaat

Door de blended individueel gerichte psycho-educatie voor autisme aan te bieden, heeft Emerhese de druk op de groepsbehandeling weggenomen. Patiënten starten online met hun behandeling en komen niet eerst op de wachtlijst.

Elke patiënt die op de wachtlijst staat wordt benaderd om dit programma te volgen. Op deze manier werkt Emerhese de wachtlijst weg. Iedereen die een intake heeft gehad krijgt de blended individueel gerichte psycho-educatie als optie aangeboden.

Voor veel patiënten zal deze blended behandeling voldoende ondersteuning bieden. Een kleine groep patiënten die behoefte heeft aan lotgenoten contact zal doorstromen naar de groepsbehandeling.

Consultant: “De behandelaars lazen met een ‘autisme bril’ op de content. Ze bekeken de content echt door de ogen van hun patiënten. Dat is mooi en is me bijgebleven.”

Organisatie

Emerhese is het gespecialiseerde behandelcentrum van GGZ Centraal voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een normale begaafdheid.