Toename ehealth toepassingen forensische psychiatrie via Karify

Illustratie Karify

Het afgelopen jaar was Karify steeds meer betrokken bij het ontwikkelen van blended behandelingen voor de forensische psychiatrie. Waar het een paar jaar geleden binnen deze sector nog een enkele pilot met blended behandelen betrof, zien we nu steeds meer succesvolle ehealth toepassingen met Karify binnen de forensische zorg.

Opvallend is dat zowel poliklinisch als in de klinische setting een meerwaarde bestaat voor het blended behandelen via Karify. Lees hieronder over een aantal succesvolle forensische ehealth toepassingen: Agressie Regulatie op maat, Inforsa, Kwaliteit Forensische Zorg en Kijvelanden.

Poliklinisch

Agressie Regulatie op Maat

Binnen de poliklinische setting worden al langere tijd succesvolle online modules aangeboden. Zo bestaat er al enige tijd een online behandeling voor de erkende gedragsinterventie Agressie Regulatie op Maat (ARopMaat). Deze behandelvorm is vooral bedoeld om de zelfregulatie van een patiënt met forse agressieproblematiek te verbeteren om zo de kans op recidive te verkleinen. De blended variant voor deze gedragsinterventie is ontwikkeld in samenspraak met patiënten en Larissa Hoogsteder / De Waag. Binnenkort wordt deze module geïmplementeerd bij Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden.

Screenshot Kijvelanden Karify

Inforsa

Bij Inforsa, onderdeel van de overkoepelende Amsterdamse stichting Arkin, zijn diverse onderdelen van de behandeling omgezet naar een blended vorm. Inmiddels wordt daar al enige tijd gewerkt met modules voor delictketen, recidivepreventie en ondersteunende behandelingen voor verslaving, nicotine en gokken. Inforsa heeft bij het ontwikkelen van de modules in Karify een aantal doelstellingen geformuleerd, te weten:

  • Het vergroten van cliënt empowerment door nadruk te leggen op een eigen bijdrage aan genezing/herstel
  • Het vergroten van conformiteit en verlagen no-show en drop-out
  • Het voorkomen van terugval
  • Het op termijn: verhogen doelmatigheid door stimulering van verbinding en het verminderen van het aantal face-2-face contacten

Blended werkwijze als standaard

Uit een eerste evaluatie bij Inforsa blijkt dat men erg tevreden is over Karify. Alle behandelaars en nieuwe cliënten krijgen een account en daarmee is de blended werkwijze standaard geworden in de behandeling. Het werken met Karify wordt door cliënten als toegevoegde waarde op de standaard behandeling gezien.

De doelgroep blijkt divers te zijn qua benodigde ondersteuning met het online werken. Een groot deel van de cliënten is goed in staat om zelfstandig vanuit huis aan de behandeling te werken. Er is ook een groep die door behandelaars nog extra geholpen en gestimuleerd wordt om hiermee aan de slag te gaan, behandelaars doen in dit geval soms samen met de cliënt (een deel van) de module.

Screenshot Inforsa Karify

KFZ mini-modules psycho-educatie

En dan komen zeer binnenkort nog 7 mini-modules psycho-educatie specifiek voor de forensische psychiatrie, die in opdracht van het programma Kwaliteit Forensische Zorg door De Waag zijn ontwikkeld in samenwerking met Karify (lees meer over de KFZ-modules).

In overleg kunnen deze modules ook voor andere aanbieders binnen de Forensische Psychiatrie beschikbaar worden gesteld. Neem hiervoor contact met ons op.

Screenshot KFZ minimodules

Klinisch

Blended behandelen in de forensisch psychiatrische kliniek

Maar ook in de klinische setting worden stappen gezet. Zo gaat Kijvelanden van start met een aanbod voor klinisch opgenomen patiënten.

Cliënten bij Kijvelanden kunnen zich via Karify voorbereiden op de behandelgesprekken en op de afdeling doorwerken aan hun behandeling. Het grote voordeel is dat de staf / begeleiders de voortgang kunnen monitoren, en cliënten kunnen aansporen en ondersteunen bij het werken aan de behandeling.

Vanwege de diversiteit van de cliëntengroep en de problematiek, hebben Kijvelanden en Karify een toolbox ontwikkeld met los inzetbare ehealth onderdelen. De elementen uit de toolbox kunnen op maat worden ingezet.

Benieuwd wat Karify nog meer kan betekenen op het gebied van forensische psychiatrie? Neem contact met ons op.