Zinvol digitaliseren als RIBW, hoe doe je dat?

eHealth RIBW maatschappelijke ggz

Er komt binnenkort behoorlijk wat op het pad van RIBW-organisaties, zoals het implementeren van eHealth oplossingen en het aansluiten op een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) volgens MedMij-standaarden.

Hoe gaat u uw organisatie zinvol digitaliseren? Hoe maakt u deze ontwikkelingen onderdeel van de dagelijkse begeleiding en behandeling? En wat levert het op? Dit zijn volgens Karify belangrijke punten om mee te nemen:

Digitalisering is geen ICT-project!   

eHealth moet altijd worden ingezet ter bevordering van de doelen van uw RIBW-organisatie. Of het nu gaat om duurzaam herstel van uw cliënten, het optimaliseren van begeleiding, het geven van hoop of cliënten weer mee laten doen in de samenleving; eHealth moet altijd in dienst staan van uw doelen.

Knelpunten oplossen met eHealth

De stelregel van Karify is: begin waar de winst het grootst is. Denk na over welke knelpunten digitalisering kan oplossen bij uw RIBW. Wanneer u deze gedefinieerd heeft, kunt u samen met uitvoerende medewerkers nadenken over hoe deze knelpunten zich vertalen naar de dagelijkse realiteit van het werk.

Vuur bij medewerkers

Hoe kunnen digitale tools medewerkers helpen hun werk makkelijker of beter te maken? Het is essentieel dat zij meerwaarde zien in de digitale hulpmiddelen; zij moeten deze immers samen met cliënten gebruiken. Wanneer digitale middelen medewerkers daadwerkelijk helpen in hun werk, dan creëert dit het draagvlak bij de professionals dat nodig is om de digitalisering breed in de organisatie in te bedden. Start klein en zo dichtbij mogelijk bij de dagelijkse praktijk, dan bereikt u uiteindelijk het meeste effect.

Werkproces optimaliseren

Vervolgens neemt u het gehele proces onder de loep en gaat u optimaliseren. Waar in de cliëntreis kunnen digitale middelen ingezet worden (bijvoorbeeld bij ontvangst of nazorg). Zo zorgt u ervoor dat eHealth niet enkel onderdeel is van het begeleidingstraject, maar van het hele werkproces.

Waarom hier NU mee beginnen?

De MedMij PGO-ontwikkeling heeft als doel het verbeteren van de informatie-uitwisseling met cliënten door te digitaliseren, en stelt daar financiering voor beschikbaar. Karify is ervan overtuigd dat betere informatie-uitwisseling bijdraagt aan belangrijke organisatiedoelen van RIBW’s, zoals het stimuleren van zelfstandigheid en regie bij cliënten.

Stel als RIBW daarom de vraag: welke informatie heeft een cliënt nodig om daadwerkelijk regie te voeren over zijn leven? Zorg er vervolgens voor dat u cliënten voorziet van de benodigde informatie, door met technologie transparantie te creëren in uw dienstverlening en bijvoorbeeld dossierinformatie inzichtelijk te maken.

GGZ als voorbeeld

Karify helpt organisaties bij deze uitdagingen en biedt digitale oplossingen om zorg- en begeleidingstrajecten nog beter te maken. GGZ-organisaties hebben al grote stappen gezet in deze digitale denkwijze en de uitvoering daarvan.

Zo ontwierp GGz Breburg met behulp van Karify een digitale pre-intake, verhoogde verslavingsexpert Jellinek de therapietrouw en verminderde Altrecht Eetstoornissen Rintveld de terugval. Dit alles met behulp van eHealth oplossingen van Karify.

Over Karify

Karify is een eHealth platform met lange ervaring in de ggz. Karify is nauw betrokken bij het ontwikkelen van digitale oplossingen voor behandel- en procesondersteuning bij onze samenwerkingspartners. We creëren onder andere online interventies die aansluiten bij een specifieke dienstverlening. Deze worden aangeboden via het Karify eHealth platform, dat ook communicatie en informatie mogelijkheden biedt.

Onze eHealth-implementaties hebben geleid tot veelgebruikte online toepassingen bij grote Nederlandse en internationale zorgpartijen en tot ons deelnemerschap aan het MedMij PGO.

Ontdek de mogelijkheden van Karify eHealth voor RIBW’s.