Eerste e-consult via karify in gezondheidscentrum SAG

afbeelding karify helmersstraat

Gezondheidscentrum Helmersstraat, onderdeel van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG), is gestart met een online praktijk (Healthspace) via karify. De online praktijk maakt het mogelijk dat de huisartsen online spreekuur (e-consult) houden.

In de beveiligde Healthspace beheert de patiënt het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) en bepaalt de patiënt wie toegang krijgt tot zijn medische gegevens. Tijdens de pilot van 1 jaar bekijkt het gezondheidscentrum met welke e-tools en apps ze de patiëntenzorg kunnen verbeteren. Bovendien laten ze de patiënt ervaring op doen met het proactief bezig zijn met hun gezondheid.

E-health in het gezondheidscentrum

Gezondheidscentrum Helmersstraat in Amsterdam, onderdeel van de SAG heeft e-health binnengehaald. Een jaar doen de huisartsen, assistenten, POH GGZ en POH somatiek ervaring op met e-consulten, beveiligd berichten versturen en behandeling aanbieden via online behandelmodules. De zorgverleners hebben binnen de online praktijk de mogelijkheid om medische gegevens zoals actieve medicatie, informatie over allergieën en overgevoeligheden en lab uitslagen te delen met patiënten. De patiënt bekijkt vervolgens van uit huis zijn uitslag van een bloedonderzoek en de bijbehorende feedback van de arts.

Tijd besparen en service verhogen

Het gezondheidscentrum wil met de online praktijk de patiënt een instrument aanbieden om een meer gelijkwaardige partner te worden in het eigen zorg- en behandelproces. Tegelijkertijd wil ze zorgverleners ondersteunen bij het efficiënter kunnen werken en daardoor patiënten beter faciliteren. In een jaar wil gezondheidscentrum Helmersstraat het service niveau (bereikbaarheid en geïnformeerdheid) verbeteren en de efficiëntie verhogen. Bij een positief resultaat zullen ook de andere centra van de SAG gaan werken met een online praktijk via karify.

Ingrid Gerhardus, Centrummanager GC Helmersstraat: “Een PGD past binnen onze visie dat de patiënt centraal staat in de behandeling. Voorwaarde is een goed geïnformeerde patiënt, die inzage heeft in zijn eigen gezondheids-/ medische gegevens. Karify stelt de patiënt in staat om op het tijdstip dat het hem uitkomt actief met zijn gezondheid aan de slag te gaan.
Bij onze ronde langs diverse aanbieders van patiënten portalen of PGD’s zijn we bij IPPZ terecht gekomen. Met IPPZ delen we de visie dat ontschotten in de zorg nodig is en dat dit een open visie vraagt. Reden voor ons om samen dit avontuur voor de eerste lijn aan te gaan. Vanaf de eerste stap heeft dit tot een prettige en inspirerende samenwerking geleid.”

Persoonlijk gezondheidsdossier

In de online praktijk is de patiënt eigenaar van het persoonlijk gezondheidsdossier. Hij geeft inzage in zijn medische gegevens aan wie hij wil. Aan zorgverleners binnen of buiten de online praktijk, maar ook aan zijn partner, familie of vrienden kan hij toegang geven tot zijn documenten. Dit stelt hij in per document. Op deze manier beheert hij zijn persoonlijke gezondheidsdossier. Bovendien kan de patiënt in het dossier verschillende type documenten verzamelen, zoals een verwijsbrief of foto’s.

Veilig delen van informatie ook over de keten

Karify maakt veilig online communiceren over de keten mogelijk, zodat zorgverleners niet alleen met de patiënt maar ook met elkaar veilig kunnen overleggen via de online Healthspace.

Bibliotheek met betrouwbare informatie

Op internet is veel informatie te vinden over ziektes en gezondheid. Niet al deze informatie is betrouwbaar. Karify biedt zorgverleners de mogelijkheid om in de Healthspace betrouwbare informatie op maat aan te bieden. Op deze manier zijn patiënten 24 uur per dag voorzien van relevante betrouwbare informatie.