eCGT bij reumatoïde artritis verbetert psychologisch welbevinden

radboudumc logo blog

Promotie-onderzoek Maaike Ferwerda Radboudumc

eCGT behandelingen (cognitieve gedragstherapie aangeboden via het internet) worden over het algemeen effectief bevonden bij het verbeteren van psychische klachten zoals depressie en angst. Tegenwoordig wordt eCGT steeds vaker ingezet voor mensen met chronische somatische aandoeningen.

Maaike Ferwerda

Maaike Ferwerda van Radboudumc promoveert woensdag 20 juni 2018 op de inzet van internet-gebaseerde cognitieve gedragstherapie voor patiënten met reumatoïde artritis; een chronische auto-immuunziekte. Een korte samenvatting van de studie:

Internettherapie draagt bij aan betere behandeluitkomsten

Ferwerda’s meta-analyse over 23 studies brengt naar voren dat eCGT behandelingen over het algemeen bijdraagt aan het verbeteren van psychologische uitkomsten, het verbeteren van aan de aandoening-gerelateerde lichamelijke uitkomsten zoals pijn en vermoeidheid, en het verlagen van de algemene invloed van de aandoeningen op het leven.

Anderzijds is het aantal mensen dat stopt met de behandeling zeer wisselend. Ferwerda stelt dat het meenemen van het patiëntenperspectief vanaf de ontwikkeling van de behandelingen de therapietrouw kan verbeteren.

Patiënt ziet vooral voordelen internettherapie

Uit interviews met mensen met reumatoïde artritis of psoriasis blijkt dat patiënten over het algemeen meer voordelen dan nadelen zien in een online behandeling versus een traditionele behandeling.

Als voordelen zien de geïnterviewden: verminderde reistijd en -kosten, zelf bepalen wanneer tijd besteed wordt aan therapie en geen wachttijden voor een therapeut. Een aanzienlijke meerderheid van 78% geeft dan ook aan bereid te zijn deel te nemen aan een eCGT-interventie.

eCGT behandeling voor chronisch somatische aandoeningen

Ferwerda ontwikkelde vervolgens een ziekte-generieke eCGT interventie voor mensen met chronisch somatische aandoeningen en verhoogde stress. De behandeling wordt aangeboden via het eHealth platform van Karify.

Resultaten case studies en RCT

Twee uitgewerkte casussen met voor- en nametingen laten zien dat patiënten met psoriasis en reuma hun gestelde doelen halen en stabiel verbeteren door de eCGT-interventie.

De interventie is vervolgens geëvalueerd in een gerandomiseerde studie bij patiënten met reumatoïde artritis en bijkomende verhoogde stressniveaus. Deelnemers hadden naast standaardzorg toegang tot de eCGT-interventie waarbij wekelijks digitaal contact met psychologen plaatsvond via het eHealth platform. De interventie liet effect zien op:

  • Verbeteren van het psychologische welzijn dat patiënten ervaren
  • Verminderen beperkingen door emotionele problemen ten aanzien van anderen

Lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid namen niet in betekenisvolle mate af, hoewel er wel voorzichtige aanwijzingen in die richting gevonden zijn. Het aantal mensen dat vroegtijdig afhaakte was ondanks de begeleiding door een therapeut, net als bij eerdere eCGT-studies relatief hoog.

Verhoogde kwaliteit van leven

De interventie leverde een verhoogde kwaliteit van leven op voor patiënten, maar bracht hogere maatschappelijke kosten met zich mee. Ferwerda adviseert dat de interventie wordt aangeboden als standaardonderdeel van reumatologische patiëntenzorg in Nederland voor patiënten met verhoogd risico op aanpassingsproblemen in hun dagelijks leven.

Meer weten? Ga naar: https://www.radboudumc.nl/agenda/promotie-maaike-ferwerda