Digitale ondersteuning bij kanker bij Stichting OOK

Eind 2020 maakt Stichting OOK de volledige overstap naar online dienstverlening bij kanker, waarna de ondersteuning voor zowel mensen met kanker als naasten voorgezet wordt via Mijn OOK. Mijn OOK is een online omgeving binnen Karify, waar patiënten online met de ondersteuningsconsulenten van Stichting OOK kunnen communiceren en opdrachten kunnen maken. Suzanne van Atten is ondersteuningsconsulent bij Stichting OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker) en ondersteunt haar patiënten al enige tijd volledig online. Wij spraken haar over haar ervaringen hiermee tot dusver. 

Het verhaal van de patiënt voorop
Zowel mensen met kanker als hun naasten zijn welkom bij Stichting OOK. Suzanne begeleidt voornamelijk mensen die nog behandeld worden of al een tijdje klaar zijn maar nog wel klachten ervaren. Patiënten leren via advertenties of mond-op-mond reclame Stichting OOK kennen. Via de website maken ze zelf een Mijn OOK account aan binnen Karify, waarna ze aan één van de ondersteuningsconsulenten worden gekoppeld. “Het verhaal van de patiënt staat hierbij voorop en we willen hier zo blanco mogelijk ingaan. We vragen dan ook geen informatie van artsen. Daarmee creëer je vaak ook een oordeel, of een bepaalde blik of visie en dat willen we niet”. Nadat een patiënt zichzelf aanmeldt stuurt de ondersteuningsconsulent een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, wat via videobellen wordt gedaan. 

Vrijuit vertellen tijdens het videobellen
Suzanne merkt vaak dat patiënten zich door het videobellen niet laten belemmeren om vrijuit te vertellen. “Dat vond ik vooral in het begin bijzonder om te merken. Het is in de zorg geen vanzelfsprekendheid dat iedereen gebruik wil maken van videobellen. Ik hoor patiënten regelmatig zeggen dat ze videobelgesprekken als intiemer ervaren dan van tevoren verwacht. Dus dat is heel mooi”. Het lijkt er dus op dat het online behandelen hier geen drempel vormt. Wel wordt met patiënten altijd afgestemd waar ze behoefte aan hebben en of ze verder willen met de online behandeling in de vorm van videobelgesprekken. “Die ondersteuningsbehoefte bespreek ik altijd met patiënten. Mochten ze behoefte hebben aan face-to-face gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog, dan helpen we ze daarbij”. Suzanne geeft aan dat het online begeleiden volgens haar goed werkt op deze manier. Zo zijn gebruikers tevreden over deze combinatie van online gesprekken met de ondersteuningsconsulent en de verwijzing naar andere ‘offline’ zorgverleners. “Dat geeft aan dat deze manier van behandelen goed werkt”.

Zelfmanagement en eigen regie
Naast de (video)gesprekken met een ondersteuningsconsulent kan de patiënt er ook voor kiezen om individueel aan te slag te gaan met zelfhulpmodules. Deze modules zijn erop gericht om patiënten te helpen bij het omgaan met de gevolgen van kanker. Patiënten doorlopen de modules zelfstandig. In de modules vinden patiënten informatie over een bepaald onderwerp en kunnen ze opdrachten maken. Een ondersteuningsconsulent kan bepaalde modules aanraden en waar nodig hulp en advies geven, maar patiënten worden gestimuleerd om zelfstandig aan de slag te gaan. “Het zijn echt wel eigen opdrachten, wij stimuleren ook wel het zelfmanagement en eigen regie”, legt Suzanne uit. “Ik reik de modules aan en ben er om te kijken of ze bij een patiënt passen. Mocht een patiënt feedback of hulp willen dan kan dat uiteraard altijd. Ik kijk als ondersteuningsconsulent alleen naar de ingevulde opdrachten wanneer iemand dat vraagt”. 

Wennen aan online werkwijze
Het volledig online afhankelijk zijn van technische middelen was voor Suzanne wel even wennen. “Je hebt niet altijd invloed op het functioneren van techniek. Een videobelgesprek kan haperen, een internetverbinding kan wegvallen. Aan de andere kant, als de parkeergarage vol is bij het ziekenhuis ben je soms ook een kwartier te laat. Dus dat beperkt je weer op een andere manier. Dit voelt nog een beetje nieuw dus dan moet je wennen aan een ander soort haperingen.”. Door de coronacrisis zijn velen de afgelopen maanden gewend geraakt aan allerlei afspraken die digitaal plaatsvinden, vaak via videobellen. Suzanne merkt dat het hierdoor voor patiënten vanzelfsprekender is dat ze online begeleid worden. “Als je angstig bent voor corona geeft dit ook een veilig gevoel. Wanneer mensen bijvoorbeeld aan de chemotherapie zitten zijn ze ook kwetsbaarder.”. Daarnaast vinden veel patiënten het prettig om thuis te kunnen blijven, waar ze een gesprek kunnen voeren vanaf hun eigen bank. “Soms moet je een patiënt er dan wel op attenderen dat het belangrijk is om op een rustige plek te gaan zitten. Dat kan wel eens lastig zijn.”. En is Suzanne zelf inmiddels helemaal thuis in het online werken? “Het voelt in veel opzichten niet anders dan toen ik patiënten nog face-to-face zag. Al met al merk ik dat het online begeleiden goed werkt.”.

Neem voor meer informatie over (volledig) online behandelen met Karify contact op via vragen@karify.com. We bespreken graag de mogelijkheden met je.