Blended care omgeving IPPZ geeft cliënten meer regie over hun zorg

Logo de Waag

Cliënten van de Waag krijgen meer regie over hun zorg. Nu de Waag op haar vestigingen Amsterdam en Amersfoort gestart is met het blended behandelprogramma Agressie Regulatie op Maat, werken cliënten actief aan de aanpak van hun problemen.

Nieuwe manier van behandelen

In een pilot doet de Waag 1 jaar lang ervaring op met de nieuwe manier van behandelen. Voor de Waag is het behandelprogramma AR op Maat het eerste blended programma. Binnen de online omgeving biedt de Waag als centrum voor ambulante forensische zorg cliënten de mogelijkheid om te werken aan impulscontrole problematiek.
Samen met IPPZ is intensief onderzocht hoe de zorg kon worden verbeterd. Op basis van die uitkomsten heeft IPPZ een e-health omgeving ontwikkeld. Naast inhoudelijk meedenken heeft IPPZ behandelaars getraind om de verdere implementatie en het aanbieden van e-health in de blended behandelomgeving onder de knie te krijgen.

Samenwerking IPPZ en de Waag

De Waag is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten en biedt gespecialiseerde zorg  aan mensen met grensoverschrijdend gedrag en een psychische stoornis.

Kees de Brouwer Manager I&A en projectleider ehealth De Waag is enthousiast over de samenwerking: “Behandelaren van de Waag hebben in goede samenwerking met IPPZ een prachtig eindproduct neergezet. Daaraan heeft ook de bijdrage van een aantal cliënten van de Waag zeer bijgedragen. Het gaat er tenslotte om dat de kwaliteit van hun behandeling nog beter wordt. De projectaanpak van IPPZ waarbij in een aantal brainstormsessies eerst goed gekeken wordt naar de mogelijke verbeteringen in het zorgprogramma, en daarna naar de rol die e-healthtoepassingen hierin kunnen spelen heeft bij de Waag goed gewerkt.”

Verschillende zorgprogramma’s in 1 e-health omgeving

Tijdens de pilot periode wordt bekeken hoe de blended care behandelomgeving binnen de organisatie een zinvolle toevoeging kan zijn voor het bestaande behandelingen.
Naar alle verwachting breidt de Waag het blended care behandelaanbod na de pilot uit naar andere vestigingen. Cliënten zoveel mogelijk zelf regie laten voeren is daarbij de kerngedachte.