7 GGZ-instellingen samen verder met online hulp

contract afbeelding

De GGZ instellingen Altrecht, Arkin, GGZ Breburg, GGZ Centraal, GGZ Drenthe, GGNET en Pro Persona hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend op het gebied van blended e-health. Het samenwerkingsverband draagt de titel “Blended7.”

IPPZ ondersteunt en bevordert de samenwerking tussen haar klanten waar mogelijk. De instellingen hebben ruim honderd behandelmodules met elkaar ontwikkeld voor de specialistische GGZ. Deze modules worden met elkaar gedeeld en elke instelling mag de behandelmodules aanpassen.

De samenwerkende instellingen willen deze modules op termijn ook aan andere klanten van IPPZ beschikbaar te stellen. Het beschikbaar stellen van de modules aan andere leveranciers behoort ook tot de mogelijkheden.

Samen met cliënten behandelmodules ontwikkelen

De Blended7 heeft co-creatie met cliënten hoog in het vaandel staan. Bij de ontwikkeling van de modules zijn cliënten altijd in de testfase betrokken en soms vanaf de start. De Blended7 wil nog een stap verder gaan in  de co-creatie met cliënten.

Wetenschappelijk onderzoek

Ook is een samenwerking gestart met de UTwente. Een bigdata analyse moet meer inzicht geven over patronen van cliënten en behandelaars in het systeem.

Blended7 tackelt knelpunten koppelingen EPD

De Blended7 is een Taskforce gestart om grote knelpunten bij koppelingen aan het EPD aanpakken. De focus van de Taskforce ligt op het bedenken van een oplossingsgerichte visie voor lange termijn. In de huidige situatie is koppelen aan het EPD namelijk meestal een single sign on optie.

Tot slot zal de Blended7 samenwerken op het snijvlak tussen vormgeving en design en leerstijlen en profiling van cliëntengroepen.