100% online behandelen in de praktijk; hoe werkt dat nu?

De digitale psychologe

In een eerdere blog schreven we over de digitale poli (nu: Indigo Online) van Indigo West, maar hoe is het nu om als behandelaar je zorg volledig online te leveren? Wat doet dat met je werkdag en de inhoud van je werk? We spraken met Babette Schwidder, psycholoog. Zij behandelt met Karify 100% online voor Indigo.

Virtueel in de huiskamer bij je cliënt

Babette vertelt dat ze zich al geruime tijd met het onderwerp online behandelen bezighoudt en zelf digitaal behandelt als psycholoog. Ze is om meerdere redenen voorstander van digitaal behandelen: van cliënten krijgt ze terug dat het voor hen vaak veilig en prettig voelt om vanuit hun eigen huis gesprekken te voeren. Men hoeft niet in een wachtkamer te wachten en naar een speciaal gebouw om te kunnen praten met iemand, er wordt daarom meer privacy ervaren. Het verschil tussen de echte wereld en de behandelwereld is minder groot. Je zit als behandelaar midden in iemands leven, vaak letterlijk in de huiskamer, en behandelt daar.

Babette: “De behandeling heeft op deze manier zo min mogelijk inbreuk op iemands dagelijks leven, waarbij gezond gedrag zoals werken en het ondernemen van activiteiten, gestimuleerd wordt. Op het moment dat iemand naar een behandellocatie gaat, moet daar vaak een aantal uur voor worden vrijgevraagd in verband met reistijd.” Dat houdt in dat er tot op zekere hoogte flexibiliteit is voor het inplannen van de videogesprekken, want het is voor een cliënt prettig als het goed in diegene’s leven past.

Nog steeds interactie van mens tot mens

Babette werkt voornamelijk vanuit huis. Dat scheelt haar, net als cliënten, veel reistijd. Onderwerpen als balans tussen werk en privé en bijvoorbeeld sporten, waar ze het met cliënten ook vaak over heeft, lukken voor haarzelf beter. Ze heeft wel gewoon een werkagenda met online sessies en tijd voor administratie of overleg met collega’s en huisartsen. Qua inhoud is het werk vergelijkbaar en de interactie is nog steeds van mens tot mens. Dat laatste is iets waarvan men gauw denkt dat dit anders is, op het moment dat alles digitaal gebeurt.

De volledige online behandeling

Via het centrale aanmeldteam van Indigo worden cliënten aan de caseload van Babette toegevoegd. Ze start het behandelcontact met een persoonlijk welkomstbericht via Karify en wijst mensen op de Karify app. Daarnaast wordt de Indigo-welkomstmodule klaargezet waarmee iemand direct aan de slag kan. Zo is er tijdens de online intake flink wat informatie beschikbaar. En er is dan vaak al ruimte om de hulpvraag van een cliënt om te zetten in concrete behandeldoelen. Een deel van de clienten is in staat om zelfstandig met modules aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld een module over het aan de slag gaan met een bepaalde gewoonte, zoals bijvoorbeeld voor jezelf zorgen. In andere gevallen zet ze – naar tevredenheid – modules vooral ondersteunend in voor psycho-educatie en registraties, bijvoorbeeld het G-schema of een stemmingsmeter.

Met behandeldoelen oplossingsgericht aan de slag

De doelgroep van Babette zijn cliënten in de  Generalistische Basis GGZ. Vaak zijn het mensen met angst- en stemmingsklachten die leerdoelen hebben als “beter leren omgaan met emoties, meer naar buiten kunnen gaan, […] grenzen stellen”. Meestal stelt een cliënt samen met haar drie behandeldoelen op waarvan er één in eerste instantie de focus krijgt. Het gaat idealiter niet om de klachten maar om het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Want bij Indigo behandelen ze generalistisch en oplossingsgericht. Daarover geeft ze aan dat het niet alleen maar gaat over het verlichten van bijvoorbeeld depressieve klachten, maar “het is meer het geheel van: wat doe je op een dag, hoe zorg je zo goed mogelijk voor jezelf en wat kun je leren om beter met de situatie om te gaan?”

Samen de straat op

Gesprekken voert ze met behulp van het videobellen in Karify. Maar ze zet het videobellen ook op een andere, creatieve, manier in. Zo gaat Babette met een cliënt via videobellen mee naar buiten om een exposure oefening te doen. Eerst hebben ze de situatie in huis, in een veilige setting, nagebootst om de cliënt de vaardigheid aan te leren om de situatie het hoofd te kunnen bieden. Vervolgens wandelden ze ‘samen’ buiten met de hond. Via het videobellen was Babette erbij en liet de cliënt aan het woord om zo de geleerde vaardigheid in de praktijk te brengen.

“De randvoorwaarden moeten goed zijn”

Het primaire zorgproces is bij Indigo Online 100% digitaal. Dat betekent dat zowel de hard- als software goed moet functioneren. Dat geldt niet alleen vanuit de behandelaar, maar ook voor de cliënt. Trage hardware kan het lastig werkbaar maken en bij een softwarestoring wijkt ze soms uit naar gewoon bellen of verplaatst een gesprek.

De grootste uitdaging zit soms in het opstarten van het traject en het eerste contact met een nieuwe cliënt. Het vraagt namelijk direct om een stuk eigen regie. Maar op moment dat de randvoorwaarden in orde zijn en de online intake heeft plaatsgevonden, blijft de cliënt aangehaakt. Het vertrouwen is er dan en de online manier van werken went gauw genoeg. Dat is ook terug te zien aan de positieve beoordelingen van Indigo Online op Zorgkaart Nederland.

Online behandelaanbod in de toekomst

Babette verwacht dat er veel meer 100% online behandeld zal worden. Het belooft een veel efficiëntere manier van werken te zijn, voor iedereen. Binnen de Parnassia Groep (PG) zelf lopen meerdere initiatieven. Recent heeft Indigo West de PG Innovatieprijs 2019 (samen met PsyQ en Youz) gewonnen met het opstarten van 100% online behandelingen; een boost voor de toekomst om verder door te ontwikkelen. Ook vanuit Karify zien we steeds meer volledig digitale initiatieven bij andere klanten ontstaan.